log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Co-makership

Ymere heeft met het co-makership een uniek samenwerkingsverband gerealiseerd met onder meer Dura Vermeer en Thunnissen. Het co-makership is een proces van ketenintegratie: diverse onderdelen uit de bouwketen verenigen zich in een vroegtijdig stadium van het ontwikkelingsproces. De essentie van de co-makership is dat een op continuïteit gerichte samenwerking tot grote verbeteringen in het totale proces leidt. Het uiteindelijke resultaat is een hogere kwaliteit van producten tegen lagere kosten.

Zowel budget- en ontwerptoetsing als het vaststellen van het resultaat/succes van het samenwerkingsverband (middels een nul-meting) vindt plaats met behulp van het online bouwkostenmodel BudsyS.