log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Gestapelde bouw

Opbouwen vanuit een ontsluitingsvorm

In BudsyS kan op eenvoudige wijze -in een handomdraai- een gestapelde bouw-complex worden samengesteld en gebudgetteerd. Hiertoe dient een keuze gemaakt te worden uit een viertal ontsluitingsvarianten, te weten galerij-ontsluiting, corridorontsluiting, torenontsluiting (portiek-ontsluitingen met wokkeltrappenhuizen in de kern) en x-spanners (portiekontsluitingen met trappenhuizen aan de gevel, zoals een veiligheidstrappenhuis).

Verkaveling en functievermenging 

Na de keuze van de ontsluitingsvorm kan het complex zowel grof als op detailniveau opgebouwd worden. Het aantal beuken, het aantal lagen, het aantal woningen, het type buitenruimte, de hoeveelheid ontsluitingspunten, het aantal liften, het bergingsvolume en de aanwezigheid van een kelderbak zijn enkele voorbeelden van op te geven uitgangspunten. Daarnaast kunnen eveneens parkeer- en commerciële functies in het complex worden opgenomen. Het complex kan vervolgens in alle mogelijke dimensies worden maatgegeven: verdiepingshoogten, gebruiksoppervlakten, beukmaten, complexbreedte en -diepte.

Gebouwen en/of gebouwdelen schakelen 

Gebouwen of gebouwdelen kunnen op allerlei manieren geschakeld worden. Hierdoor kunt u kelderbakken met diverse bebouwing simuleren en lange, complexe woongebouwen maken met diverse hoogtesprongen en ontsluitingsmethodieken.

Directe herberekening van bouwkosten en stichtingskosten

Met elke aanpassing in vorm, maatvoering, kwaliteit of een van de vele andere opties volgt direct een update van de bouwkosten, de stichtingskosten en het exploitatieresultaat. Zo kan direct van elke stap bepaald worden wat de kosteninvloed is op zowel de bouwkosten als de gehele exploitatie.Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op