log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77
MBM Systems

BudsyS, het online budgetterings- en begrotingsmodel voor woningbouw.

 
MBM Systems

MBM Systems BV, uw online bouwkosten adviseur.

Naar aanleiding van aanhoudende beveiligingsproblemen met Citrix Netscaler is de inlogprocedure voor BudsyS aangepast. Om de portal website (inlogwebsite) zichtbaar te krijgen, dient eerst een vpn-verbinding met onze servers gelegd te worden. Hiervoor dienen gebruikers een FortiClient te installeren en aanvullende inloggegevens te gebruiken. Gebruikers zijn hier persoonlijk en/of via het e-mailadres dat is gekoppeld aan de BudsyS-account over benaderd. Geen bericht ontvangen en u wilt graag inloggen? Neem contact op via budsys@mbm-systems.nl.

 

Moerkerken Broekzitter Mélis Systems BV is gespecialiseerd in bouwkostenadvies, waarbij het zich voornamelijk richt op de budgettering en het opstellen van bouwkostenramingen voor woningbouw. Met de diverse budgetterings- en begrotingsinstrumenten die MBM Systems BV zelfstandig heeft ontwikkeld, wordt opdrachtgevers ondersteuning geboden bij projectmanagement en budgetbewaking.

Budgetterings- en begrotingsmodel Budsys 

Een van de begrotingsinstrumenten is BudsyS. In dit online bouwkosten model worden verkavelingsstructuren vertaald in bouwkosten, bijkomende kosten, stichtingskosten, residuele grondwaarden en meerjarenbegrotingen van onderhoudskosten. De bouwkosten worden gespecificeerd weergegeven in een begroting op NL-SfB detailniveau. Bouwkosten berekenen wordt eenvoudig met BudsyS. Het systeem wordt door diverse overheden, architecten, ontwikkelaars, corporaties, bouwkundige adviseurs en aannemers gebruikt ter ondersteuning van hun (calculatie-)werkzaamheden en/of ten behoeve van onderlinge prijsvorming. Op deze website vindt u een korte beschrijving van de producten en diensten van MBM Systems BV. Voor meer uitgebreide informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Downloads