log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Workshops: Verkavelen, Budgetteren en Onderhandelen

De ontwikkeling en de productie van de woningbouw staat voor nieuwe uitdagingen. Projecten stagneren, kennis is veelal uitbesteed en het proces is meestal zo ingericht dat een (te) duur ontwerp achteraf moet worden gecorrigeerd. Voor een optimaal resultaat is het essentieel de verschillende adviseurs en de aannemer actief aan te sturen. Ook, of misschien wel juist, in samenwerkingsverbanden. De professionele ontwikkelaar kent vóóraf de (financiële) consequenties van de verkaveling en ontwerpkeuzen.

MBM Systems heeft, op basis van ruim 35 jaar ervaring in de (inter)nationale bouwmarkt, drie workshops ontwikkeld, waarin de basisprincipes van verkavelen, budgetteren en onderhandelen worden behandeld en geoefend. De primaire doelgroep van de workshops zijn ontwikkelaars en projectleiders in de (woning) bouw. De drie workshops zijn als totaalpakket, maar ook, afhankelijk van de aanwezige kennis, als zelfstandige workshop beschikbaar.

 

Workshop 1:     VERKAVELEN

In deze workshop worden de elementaire beginselen van het verkavelen en de financiële consequenties behandeld. Vervolgens wordt, aan de hand van enkele basisprincipes, stap voor stap inzichtelijk gemaakt hoe een wooncomplex efficiënt kan worden verkaveld. Tot slot worden de deelnemers uitgedaagd om een locatie met bijbehorend programma efficiënt te verkavelen. De verschillende oplossingen worden, met behulp van het verkavelings- en budgetteringsmodel ‘Budsys’, ter plaatse vertaald naar financiële consequenties. Het is mogelijk om, vooraf en in overleg, een “eigen” locatie aan te reiken.

 

Workshop 2:     BUDGETTEREN

De workshop budgetteren biedt inzicht in de financiële consequenties van verkavelingsprincipes, gebouwdetaillering en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Niet zelden is een verschil van € 20.000,-  of meer per woning, bij gelijke kwaliteit, geen uitzondering. De invloed van verkavelingsprincipes, gebouwvorm, skelet en kwaliteitskeuzen worden gebudgetteerd en gewogen. Ter afsluiting wordt de deelnemers een aantal ontwerpkeuzen voorgelegd welke in een interactieve sessie op hun efficiency worden getoetst.

 

Workshop 3:     ONDERHANDELEN

Onderhandelen doe je altijd en overal. Soms bewust, maar meestal onbewust, als onderdeel van het dagelijks leven. Onderhandelen is communiceren met als doel van de andere partij iets gedaan te krijgen of deze tot actie te bewegen. Deze andere partij is dus belangrijk!

In deze workshop staat onderhandelen in de (woning)bouw centraal, maar de onderliggende wetmatigheden en technieken zijn universeel. Waar moet je op letten; hoe bereid je een onderhandeling voor; en … wat moet je vooral niet doen? Deelnemers aan deze soms verrassende workshop worden zo nu en dan op verkeerde been gezet en zich zo bewust gemaakt van het belang van een goede positionering en het bewaken van het initiatief gedurende het hele ontwerptraject. Ter afsluiting wordt het onderhandelingsproces, aan de hand van prikkelende stellingen, teruggebracht tot een tiental wetmatigheden.

*Verplichte velden