log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Het nieuwe planproces

BudsyS is niet enkel een budget- en begrotingsprogramma, maar blijkt ook bijzonder effectief als communicatiemiddel. Het online bouwkostenmodel maakt een nieuwe werkwijze mogelijk: Het Nieuwe Planproces. Hierbij wordt BudsyS ingezet als een doelmatig communicatiemiddel bij samenwerkingsverbanden, ketenintegratie en co-making.

In Het Nieuwe Planproces gaan ontwikkelaar, architect, adviseurs en bouwer direct, in de conceptfase, rond de tafel zitten. Met BudsyS ontwikkelen zij gezamenlijk een planconcept dat volledig strookt met het programma en het beschikbare budget. Daarbij beschikt iedereen over gelijke kennis en is er altijd sprake van een onafhankelijke toets, op basis van het onderliggende kostenbestand van MBM Systems.

Samenwerken op basis van vertrouwen

BudsyS maakt, voor het eerst in ons vakgebied, een samenwerking op basis van vertrouwen mogelijk waarbij de noodzakelijke marktwerking behouden blijft. Partijen ontwikkelen gezamenlijk in korte tijd een ‘perfect match’ van programma, budget en planconcept. Natuurlijk moet dit planconcept nog worden uitgewerkt, maar in BudsyS zijn alle kwaliteiten in de vroege fase gezamenlijk vastgelegd, ook materialen, afwerking, etc. Met andere woorden, alle essentiële beslissingen zijn al in de conceptfase genomen.

De traditionele planontwikkeling gaat vaak van start met een programma, budget en ontwerpambities die in de verste verte niet op elkaar aansluiten. In een langdurig proces van trial and error worden alle componenten vaak moeizaam ‘passend’ gemaakt. Partijen houden in dit proces zo lang mogelijk hun kaarten tegen de borst. Vaak is er wantrouwen, waarbij veel energie wordt besteed aan controle.
Vertrouwen is, zoals bekend, de voorwaarde voor echte samenwerking. Bij Het Nieuwe Planproces liggen de kaarten open op tafel. Zo ontstaat een klimaat voor de ‘korte klap’, met het planconcept als de perfecte match.

Een beter resultaat voor alle partijen

Het Nieuwe Planproces blijkt grote voordelen met zich mee te brengen. De termijnen voor conceptontwikkeling en ontwerp kunnen fors worden verkort. De tussenstap van het voorlopig ontwerp kan bijvoorbeeld geheel worden geschrapt. De praktijk toont aan dat ontwikkelkosten met 20 tot 30% kunnen worden gereduceerd. Met Het Nieuwe Planproces gaat veel minder energie verloren aan wrijvingsverliezen, zodat alle partijen een beter resultaat behalen.

 

Gebruikersoverzicht BudsyS

Veel gebruikers van BudsyS gaan ook werken volgens de principes van Het Nieuwe Planproces. Op deze site vindt u een overzicht van gebruikers van BudsyS. Gebruikers kunnen zo snel een partner vinden voor Het Nieuwe Planproces of worden zo, door anderen, snel gevonden.
 
• Het Nieuwe Planproces •
Han Moerkerken & Han Michel



Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op