log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Stichtingskosten & Exploitatie

Opbrengsten

Per projectonderdeel kan men kiezen uit verschillende financieringscategorieën (huur/koop) en kan men opbrengsten opgeven. De opbrengsten uit huur kunnen worden bepaald op basis van een huursom in combinatie met een BAR-berekening (Bruto AanvangsRendement) of een bedrijfswaardeberekening. Met betrekking tot koop, kan een VON-prijs worden opgegeven. 

Bijkomende kosten

BudsyS bevat 20 verschillende pakketten met voorgeprogrammeerde reken-uitgangspunten voor bijkomende kosten. Per woningtype kan hiermee voor elk onderdeel van de stichtingskosten een budgettaire kostprijs berekend worden door het type te koppelen aan zo'n pakket. Indien gewenst kan de gebruiker zelfstandig opstellingen definiëren en deze als standaardpakket binnen BudsyS gebruiken. Op deze wijze kan elke organisatie eigen stichtingskostenberekeningen koppelen aan BudsyS. Ook bestaat er de mogelijkheid om projectmatig de uitgangspunten aan te passen.

Grondkosten

Eventueel kunnen grondkosten worden opgegeven in het model. Per projectonderdeel kan een vaste prijs per eenheid (woning, bvo of go/gbo) worden opgegeven, of kan de grondwaarde worden afgeleid met een grondquote. 

Residuele grondwaarde of rendabiliteit

Door het toevoegen van opbrengsten, bijkomende kosten en eventueel grondkosten aan het gebudgetteerde projectonderdeel wordt direct de residuele grondwaarde of de rendabiliteit (rentabiliteit) van de verkaveling zichtbaar.

 Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op