log in
Inloggen
BudsyS
mail

info@mbm-systems.nl
telefoon

020 - 41 85 177
Uw online
bouwkosten adviseur
Bel snel: 020 - 418 51 77

Ketenintegratie

Bij ketenintegratie verenigen diverse onderdelen uit de bouwketen zich in vroegtijdig stadium van het ontwikkelingsproces. De essentie van ketenintegratie is dat een op continuïteit gerichte samenwerking tot grote verbeteringen in het totale proces leidt. Het uiteindelijke resultaat is een hogere kwaliteit van producten tegen lagere kosten. MBM Systems is op diverse manieren betrokken bij ketenintegratieprocessen.

Nul-metingen

Met betrekking tot het vaststellen van het resultaat/succes van het samenwerkingsverband is het essentieel dat er 'objectief' kan worden gemeten. Het prijsniveau van de budgetafspraak, de 'nul-meting', is daarbij cruciaal. Het prijzenbestand van MBM Systems gaat uit van een 'meerjarige trendlijn', een prijspeil dat hoort bij een markt in evenwicht, zonder extreme schommelingen. Bij projecten in ontwikkeling vindt de werkelijke prijsvorming immers niet in het heden, maar in de toekomst (vaak na 1 a 2 jaar) plaats. De nullijn en het budget zijn derhalve gebaseerd op deze langjarige houdbaarheid. Door de gerealiseerde kostprijs te vergelijken met de nul-meting en de buget-afspraken kan de efficientie van het samenwerkingsverband worden gemeten. Middels het online bouwkostenmodel BudsyS kunt u deze nul-metingen zelfstandig binnen het samenwerkingsverband uitvoeren.

Budget- en ontwerptoetsing

MBM Systems voorziet bij ketenintegratieprocessen in onafhankelijk ksotenadvies bij de budget- en ontwerptoetsing.

Budget- en ontwerptoetsing met BudsyS

Budget- en ontwerptoetsing kan (daarnaast) ook plaatsvinden met behulp van het on-line bouwkostenmodel BudsyS. Omdat er reeds in de budgetfase een verkavelingprincipe, een kwaliteitsomschrijving en een begroting beschikbaar zijn, kan de traditionele werkwijze van ramen en tegenramen worden vervangen door het benoemen van de afwijkingen t.o.v. het budget. Om het ontwerp te sturen kan vervolgens worden volstaan met het benoemen/analyseren van de verschillen tussen tekening en budget. Alleen de geaccordeerde afwijkingen worden afgeprijsd, aan de ontwerpraming toegevoegd en in de tekeningen verwerkt.

Deze werkwijze is analoog aan de wijze waarop systeembouwers werken. Men biedt een basisproduct aan, gekoppeld aan een vaste prijs. Alleen de afwijkingen t.o.v. de basis worden bediscussieerd en afgeprijsd. Het grootste verschil is dat BudsyS geen gefixeerde basis heeft, maar dat vrijwel ieder verkavelingprincipe als startverkaveling kan worden ingevoerd met de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit

Omdat in alle stadia alle gegevens voor alle partners beschikbaar en verifieerbaar zijn, kan deze werkwijze een aanzienlijke besparing geven t.a.v. de kosten van de planontwikkeling. Daarnaast wordt de wederzijdse afstemming enorm vereenvoudigd, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de ontwikkeltijd en de kosten voor adviseurs. Met betrekking tot de calculatiekosten kan worden gesteld dat, o.a. door het ontbreken van de noodzaak voor het opstellen van de traditionele directieraming, deze kosten aanmerkelijk zullen worden gereduceerd.

Co-makership

OndernemerszakenWilt u meer informatie? Neem contact met ons op